Асансьори

В PANGRATZ Ltd държим на клиентите и на интересите им и затова препоръчваме и реализираме най- добрите и съвременни технически решения. Ние предлагаме на пазара икономични, екологични и енергоспестяващи решения в асансьорната техника.

Електрически асансьори без машинно помещение MRL

За всички е ясно, че асансьорният транспорт е един от най- широко използваните в света и вследствие на това е един от видовете транспорт, изразходващ значително количество електроенергия. Във времената, в които все по- често се говори за енергийна ефективност, цената на електроенергията непрекъснато расте, а в същото време на планетата ни вече се усещат признаците на глобалното затопляне, все по- важно е и асансьорите да се усъвършенстват и да стават все по икономични и екологични. Ето защо на пазара се появиха електромеханичните асансьори без машинно помещение. Те са иновативно решение в асансьорната техника, съчетаващо в себе си множество съвременни инженерни постижения, чрез които се намалява значително консумираната от асансьора електроенергия с до 40% в сравнение с конвенционалните решения, намалява се значително необходимото за асансьора пространство в сградата като той заедно с цялото му оборудване се разполага само в шахтата без да е необходимо отделно обособено машинно помещение. Тези асансьори са подходящи както за отговорни проекти с много интензивен пътникопоток, в които качеството е основен приоритет, така и за всички останали сгради, в които от особена важност е енергийната ефективност на съоръженията. Тези асансьори се отличават по това, че нямат нужда от отделно обособено машинно помещение, оборудвани са с повдигателен механизъм от безредукторен тип, задвижване посредством трифазен синхронен електродвигател и управление от последно поколение използващо честотно регулиране VVVF и обратна връзка. В заключение може да се каже, че този тип асансьори се вписват отлично в екологичните и икономически изискванията на нашето време и комбинират в себе си изключителна енергийна ефективност, ниски нива на шум по време на работа и комфортно возене.

Електрически асансьори с долно или горно машинно помещение.

Тези асансьори са изпитано и доказало се в продължение на повече от 100 години техническо решение. Подходящи са за всякакъв тип сгради с натоварен трафик. Препоръчваме ги за сгради с висока интензивност на ползване. Номиналната скорост на електрическите асансьори обикновено е 1,0 или 1,6 м/сек. Задвижването се осъществява посредством повдигателен механизъм от редукторен тип с двускоростен ел. двигател или с честотно регулиране VVVF.

Хидравлични асансьори с долно машинно помещение.

Te са подходящи за сгради с ниска интензивност на ползване с височини на преодоляване до 20 м. Товароподемността на хидравличните асансьори може да варира от 320 кг/4 лица до 10 т. за товарните и автомобилни асансьори. Номиналната скорост на хидравличните асансьори е 0,63 м/сек, а при съответна поръчка може да достигне и до 1.0 м/сек.

  • СИГУРНОСТ - стандартно вграждаме в нашите хидравлични асансьори интелигентна система за безопасност, която при спиране на електрическото захранване автоматично придвижва асансьора на първа спирка и отваря автоматичните врати. При възстановяване на захранването асансьорът тръгва и се настройва напълно автоматично.

PANGRATZ КАТАЛОГ АСАНСЬОРИ 

 

Инвалидни подемници

Злополуки, болест дори и старост, могат да доведат до ограничения в ежедневието. Дейности, които в миналото сме преудолявали с лекота, сега могат да се окажат трудни за преудоляване. Знаем за проблемите и последствията от тази ситуация и ще Ви предложим  сигурни решения. Предлагаме Ви решения, така че да можете да се придвижвате безопасно и комфортно. Винаги,когато желаете без помощта на придружител.Доставката на предлаганите от ЕММК инвалидни подемници се извършва изцяло от Австрия, без да се правят локални допълнителни доставки или окомплектовки.

Платформите ни се вписват елегантно във всяка среда, независимо дали са монтирани вкъщи, или на обществени места. 

Планиране

Всяка сграда независимо от големината и сложността си има нужда от правилно подбрана техника за вертикален транспорт. Правилното определяне на броя, капацитета и скоростите на движение на асансьорите и ескалаторите в сградата е от най- голяма важност за комфорта на пътниците и престижа на сградата, а освен това влияе и на бъдещите наематели и собственици. Във всички случаи, когато това не е направено навреме, в последствие се оказва, че необходимите корекции са изключително скъпи или дори невъзможни за извършване.

Често се случва след като избора на асансьори и ескалатори е направен и сградата вече е построена да се окаже, че техниката не може да се справи с пътникопотока в сградата, което става видно за всички по извънредно голямото време за чакане по етажите и от извънредно голямото време за пътуване с асансьорите. В тези случаи причините за това са комплексни и могат да се търсят на много места- както у проектантите, така и у инвеститорите и дори у фирмата доставчик на уредбите. За да се избегнат такива проблеми от най- голямо значение е още на етапа на проектиране на сградата да се направи правилният избор на броя, разположението и скоростите на движение на асансьорите в сградата на база на съвременните изисквания от съответни специалисти- независим специалист- консултант или фирма за доставка и монтаж на асансьори, които във всеки случай разполагат с необходимите методики и квалифицирани кадри за пресмятане и определяне на тези параметри.

Всяка сграда живее собствен живот и има собствена функционалност по време на целия си жизнен цикъл. Този жизнен цикъл винаги е изключително дълъг и грешните или добрите решения, залегнали в тях, живеят също толкова дълго и в повечето случаи остават и след нас.

PANGRATZ КАТАЛОГ ИНВАЛИДНИ ПЛАТФОРМИ

 

Фирма PANGRATZ Ltd благодарение на квалифицирания си и опитен персонал е в състояние да Ви помогне при правилния избор на параметрите на техниката за вертикален транспорт- асансьори, ескалатори и инвалидни подемници за Вашата сграда.