Условия за ползване на сайта и информацията в него

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "ПАНГРАЦ” ЕООД (наричан по-долу ПАНГРАЦ, PANGRATZ.BG, сайт или медии) от една страна и потребителите на електронни страници и услуги, намиращи се на домейн с адрес pangratz.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един бутон или линк, разположени на страниците на pangratz.bg (с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".

Публикуваната информация в pangratz.bg е общодостъпна безплатно в интернет.

Основните насоки, в които PANGRATZ работи и се развива успешно са доставка на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки, инвалидни платформи,  абонаментно и сервизно обслужване, монтаж на нови асансьори и ескалатори, както и тяхната реконструкция, модернизация и извършване на всички видове ремонти свързани с тях,както и Доставка на резервни части и консумативи за над 45 марки асансьори и ескалатори.

PANGRATZ Ltd предлага онлайн магазин за продажба на резервни части и консумативи за асансьори и ескалатори.

PANGRATZ Ltd  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление:    

  • гр.София
  • ул.Емилиян Станев 2А
  • ЕИК по БУЛСТАТ: BG160116409

 

Заявка за оферта 

Всички оферти, особено на продажните цени в нашите медии, не са задължителни по отношение на цена, опция и срок за доставка. Всички споразумения влизат в сила само когато са потвърдени в писмена форма от ПАНГРАЦ ЕООД. ПАНГРАЦ ЕООД не поемаме отговорност за точността на карти, чертежи  и детайли на технически данни или електрически свойства. 

Цени  

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка. ДДС е включена в цената. ЕММК си запазва правото за промяна на медиите, посочени в продажните цени по всяко време и изрично. Артикулите в онлайн магазин PANGRATZ.BG следва да бъдат закупени от потребителите на обявените цени и при настоящите условия. Всички споразумения влизат в сила само когато са потвърдени в писмена форма от ПАНГРАЦ ЕООД

Срокове на доставка 

Сроковете за доставка влизат в сила единствено когато са потвърдени в писмена форма от ПАНГРАЦ ЕООД. Всички споразумения влизат в сила само когато са потвърдени в писмена форма от ПАНГРАЦ ЕООД. Частични доставки са допустими. Непредвидени пречки за доставка, като случаите на непреодолима сила, стачки, повреди в собствената ни компания или при доставчиците ни, транспортни затруднения, и т.н. дават правото на ПАНГРАЦ ЕООД да откаже изцяло или частично доставката. Исковете за щети от страна на купувача, са изключени.

Минимална стойност на поръчка и разходи за обработване

Минималната стойност на поръчка (без ДДС) за български клиенти е 200 лв. За чуждестранните купувачи минимална стойност на поръчката от 400 лв. Когато поръчката е на стойност под обявената минималната стойност върху поръчката, се начисляват разходи за обработване в размер на 20лв като ПАНГРАЦ ЕООД си запазва правото да изпълни или да откаже поръчката.

Плащане   

Освен ако не е уговорено друго в писмен вид, плащането трябва да бъде извършено в рамките на 7 дни от издаване на фактура от ПАНГРАЦ ЕООД.  

Право на рекламации и Гаранция 

Според Закона за защита на потребителите и правилата за електронна търговия, потребителят има право на рекламация при: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка. Рекламацията се предявява до пет работни дни след получаване на стоката. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за заменяне на стоката с нова или ремонт. 

В срок до 7 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия: 

  • Запазен добър търговски вид. 
  • Не са налице повреди.
  • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.  
  • Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.   
  • Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки.

Гаранцията от ПАНГРАЦ ЕООД се ограничава до ремонт или замяна. Ако ремонтът или подмяната на доставката не се  осъществи, може да се изисква единствено прекратява на договора.  Исковете за щети от страна на купувача, са изключени.

Права на собственост

Собственоста на доставените резервни части за асансьори или ескалатори закупени от ПАНГРАЦ ЕООД  се прехвърля към купувача само след пълното заплащане на покупната цена по банкова сметка на ПАНГРАЦ ЕООД. Спорове с чуждестранен купувач се уреждат изключително съгласно българското законодателство.

Право на оттегляне

ПАНГРАЦ ЕООД запазва правото си да откаже доставка на поръчаните резервни части, ако доставчикът на ПАНГРАЦ ЕООД не изпълнява задълженията си или сроковете за доставка, въпреки че ПАНГРАЦ ЕООД няма срещу него просрочие на палщания или каквито и да е задължения.  Исковете за щети от страна на купувача към ПАНГРАЦ ЕООД са изключени.

Салваторна клауза

В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби. 

Условия за копиране на информация

Цялата информация, публикувана в www.pangratz.bg  е собственост на ПАНГРАЦ ЕООД, в т.ч. снимки и описания на арикули.www.pangratz.bg (ПАНГРАЦ ЕООД) дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин www.pangratz.bg

Забранява се копирането на текстове от www.pangratz.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини, без писмено съгласие на ПАНГРАЦ ЕООД или без да се цитира източника, като се постави следния текст: „Източник: онлайн магазин за доставка на резервни части и консумативи за асансьори и ескалатори www.pangratz.bg, следва да бъде линк към www.pangratz.bg.