Сертификати

Фирма “PANGRATZ Ltd” е вписана в регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност  на ИДТН с УДОСТОВЕРЕНИЕ номер ПД057, с което гарантира на своите клиенти, че  асансьорите, както и ескалаторите сервизирани и монтирани от фирмата отговарят на всички изисквания.